هفت روز آینده ساز بعد از ازدواج

.........................................

چرا هفته اول بعد از ازدواج مهمترین دوران است؟


آیا ازدواج دری به خوشبختی است؟ 

اگر پاسخ مثبت است چرا و چگونه؟ 

آیا ازدواج گذار از تنهائی به تنهائی است؟ 

آیا ازدواج نیاز است یا ضرورت؟ 

آیا ازدواج یک گزینش است یا اجبار؟ 

آیا ازدواج سرمایه است یا هزینه؟ 

چرا طلاق همزاد دوقلوی ازدواج است؟ 

دوران نامزدی وآشنائی و رابطه آن با ازدواج موفق چیست؟


یک ازدواج موفق و یک زندگی مشترک ماندگار حق شماست


________________________________________________________________

ای کاش می دانستید؟ هنوز هم دیر نیست... نمی دانستید؟


ازدواج

یکی از مهمترین تصمیمات زندگی است. بسیاری از جوانان و بزرگسالان جوان(سنین 18 -24 سالگی) در آستانه ازدواج، دچار بیم ودلهره هستند. این بیم که با امید به یک زندگی مشترک همراه است، دلایل فراوانی دارد. نوع تردیها و پرسش ها بسته به شیوه آشنائی دو طرف ازدواج و شرایط بیرونی متفاوت خواهد بود. بسیاری از افراد در حال ازدواج به قدری از این روند می ترسند که میل جنسی آنان شب زفاف به صفر تقلیل می یابد. این همه استرس و دلهره از کجا می آید؟

.................................................

چرا چنین است و چرا ما از ازدواج می ترسیم و یا در مورد آن تردید داریم؟

کدام پرسش ها ورای تردید های ما پنهان شده اند؟

اصلا چرا باید ازدواج کرد؟

آیا ازدواج ضروری است؟
آیا ازدواج یک انتخاب است؟ و اگر چنین است ما به کدام گزینش دست می زنیم؟

 

کدام شرایط و عوامل در آستانه ازدواج می بایست حضور داشته باشند تا ازدواج موفق آمیز باشد؟

به کدام پرسش های ضروری قبل از ازدواج باید پاسخ گفت؟
آمادگی های قبل از ازدواج چیست؟
زن و شوهر در آینه همدیگر
از کدام ازدواج ها باید پرهیز نمود؟

 

دانستنی های قبل از ازدواج که در همه جای جهان اعتبار و ضرورت دارد چیست؟

در روند مشاوره خانوادگی به تمامی پرسش های بالا پاسخ داده می شود