عزت نفس چیست؟
عزت نفس چیست؟

عزت نفس نحوه ارزش گذاری و درک ما از خود است. این بر اساس عقاید و باورهای ما در مورد خودمان است، که گاهی اوقات تغییر آنها واقعاً دشوار است.

عزت نفس شما می تواند یه اشکال زیر روی شما تاثیر بگذارد:

·       خودتان را به عنوان یک شخص دوست داشته باشید و برای خود ارزش قائل باشید

      قادر به تصمیم گیری و اثبات خود هستید 

·       نقاط قوت و مثبت خود را بشناسید

·       احساس می کنید که می توانید چیزهای جدید یا دشوار را امتحان کنید

·       نسبت به خود مهربانی نشان دهید

·       اشتباهات گذشته خود را بدون سرزنش ناعادلانه انجام دهید

·       زمانی را که نیاز دارید برای خود اختصاص دهید

·       باور دارید یه اینکه مهم  و به اندازه کافی خوب هستید

·       باور دارید یه اینکه سزاوار خوشبختی هستید

:یک فرد می گوید
"برای من، ایجاد عزت نفس در وهله اول [درباره] آموختن عزت نفس بود. یاد نگرفتن چیزهایی بود که در مورد خودم یاد گرفته بودم... به خودآموزی برگشتم و همه چیز رایم  درباره خودم آموختم."   چه چیزی می تواند باعث کاهش عزت نفس شود؟

چیزهایی که بر عزت نفس ما تأثیر می گذارند برای همه متفاوت است. ممکن است عزت نفس شما به طور ناگهانی تغییر کند، یا ممکن است برای مدتی عزت نفس پایینی داشته باشید – که ممکن است تشخیص احساستان و ایجاد تغییرات را سخت کند.

تجارب زندگی دشوار یا استرس زا اغلب می تواند عاملی برای پایین یودن عزت نفس یاشد.باشد مانند

·       مورد آزار و اذیت یا آزار قرار گرفتن

·       تجربه تعصب، تبعیض یا انگ

·       از دست دادن شغل یا مشکل در یافتن شغل

·       مشکلات در محل کار یا در حین تحصیل

·       استرس مداوم

·       مشکلات سلامت جسمانی

·       مشکلات روحی و روانی

·       مشکلات رابطه، جدایی یا طلاق

·       نگران ظاهر و تصویر بدن خود است

·       مشکلات پول یا مسکن

ممکن است برخی از این تجربیات را داشته باشید و همچنین ممکن است مشکلاتی داشته باشید که در اینجا ذکر نشده است. یا ممکن است یک دلیل خاص وجود نداشته باشد. "عزت نفس من تقریبا ناپدید شده است... من دیگر نمی دانم چگونه با مردم تعامل کنم و لذت بردن از چیزهایی که دوست دارم برایم سخت است."

گذشته از اینکه چه چیزی بر عزت نفس شما تأثیر گذاشته است، به یاد داشته باشید که حق دارید نسبت به آنچه هستید احساس خوبی داشته باشید.