درمان داروئی موهبت یا مصیبت؟ --- در حال تدوین

 

پروسه تولید داروها

الف - تحقیقات پیش بالینی. شامل فعالیت های شیمیدانان، زیست شناسان و داروسازان برای توسعه و آزمایش داروهای جدید می باشد. در این مرحله صدها هزار ماده می تواند در مدت کوتاهی مورد آزمایش قرار گیرد. زمانی که ماده مورد نظر پیدا می شود. پژوهشگران وارد فاز بعدی می شوند.
ب - پزوهش توسعه گرانه. شامل آن بخش از تحقیقات داروئی می شود که درجه مطمئن بودن دارو مورد تجسس قرار می گیرد. تا قبل از اینکه روی انسان آزمایش شود، از میزان آسیب زنندگی آن اطلاعات کافی به دست آید. در این مرحله است که دارو از صافی آزمایشات متعدد عبور می کند تا برای تست بالین آماده شود. این مرحله چهار تا پنج سال طول می کشد. اما زمان لازم برای اینکه یک تئوری علمی به تولید دارو برسد حداقل دوازه سال طول می کشد..