Psykiatri  
           

 • Är livets motgångar svårhanterliga?
 • Har Du kontinuerliga koncentrationssvårigheter?
 • Har Du sömnsvårigheter?
 • Har din arbetsförmåga sjunkit?
 • Känner Du dig ständigt lättirriterad?

Är du i behov av professionellt hjälp?  Pavital är en lämplig hjälp och ett bra stöd för Dig.

 • Vi utför bedömning och behandling av följande psykiska besvär:
 • Depression
 • Ångest
 • Panikångest
 • Tvång
 • Vanföreställning
 • Sömnsvårigheter
 • Fobier
 • Bipolära sjukdomar
 • Neuropsykiatriska svårigheter
 • ADHD
 • Autism
 • Psykoser och schizofreni
 • PTSD

Våra arbetsmetoder

Psykiska besvär ger upphov till stora lidande för individen, familjen och samhället. Resultatet av en lyckad behandling bör mätas på alla dessa nivåer. Vår viktigaste mål är att:

 • Erbjuda högkvalitativa tjänster
 • Göra noggranna bedömningar
 • Ge effektiv behandling
 • Erbjuda utbildning till klienter och patienter
 • Förebygga återfall
 • Höja livskvaliteten för individen genom en bra vård och rådgivning

Se under psykologi för våra terapeutiska tjänster