Psykologi


Inom psykologi erbjuder vi följande tjänster:

 • Psykoterapi
 • vi utgår ifrån en integrativ synsätt och erbjuder den lämpade psykoterapi formen efter bedömning.
 • Familjerådgivning - familjeterapi
 • Familj och individuell coachning
 • Neuropsykiatrisk utredning och bedömning
 • Föräldracoachning - och utbildning
 • Kognitiv bedömning
 • Bedömning och behandling av barn och ungdomarsbeteendesvårigheter
 • Konsultation och rådgivning
 • Hantering av livskriser
 • Konsultation inför äktenskap och separation
 • Arbetsrelaterads problem
 • Arbetslöshet och dess konsekvenser
 • Konsultation inför stora livsprojekt
 • Konflikt mellan par/familj

Våra arbetsmetoder 

Psykiska besvär ger upphov till svår lidande för individen, familjen och samhället. Resultatet av en lyckad behandling bör mätas på alla dessa nivåer. Vår viktigaste mål är att:

 • Erbjuda högkvalitativa tjänster
 • Göra noggranna bedömningar
 • Ge effektiv behandling
 • Erbjuda utbildning till klienter och patienter
 • Förebygga återfall
 • Höja livskvaliteten för individen