آیا نمی دانید چکار کنید؟

قبل از مراجعه به پزشک از مشاوره ما برخوردار شوید تا راه های طی شده را تجربه نکنید. تشخیص درست و بدون درنگ ، از طولانی شدن مشکل شما جلوگیری می کند.

چرخه درمانی


چرخه یا پروسه درمانی چند مرحله مهم دارد

 اول - بروز بیماری که با علائم درمانی بارز می شود. این همان مرحله درد و رنج بیمار است. در این مرحله بیمار از درک عواملی که موجب بیماری او شده است ناآگاه است. مرحله بروز بیماری و قبل از آن که بیمار به پزشک مراجعه کند پرهزینه ترین مرحله برای فرد، خانواده و جامعه است

دوم - مرحله پذیرش بیماری، یعنی رسیدن به این آگاهی که علائم تجربه شده توسط بیمار از میان رفتنی نیست و بر یک اشکال دلالت دارد که مستلزم معیانه و تشخیص حرفه ای می باشد

سوم - مراجعه، در این مرحله بیمار با مراجعه به پزشک متخص یک گام اساسی بر می دارد. یعنی ابتدا پذیرفته است که او از یک مشکل رنج می برد که می تواند بیماری باشد و این که این مشکل توسط خود او حل شدنی نیست

چهارم - معاینه و بررسی. این مرحله بسیار مهم است. دادن گزارش دقیق و بی پرده و حاوی حداکثر اطلاعات به پزشک معالج یکی از پیش شرط های مهم برای تشخیص دقیق و درست است. یکی از شرایط ضروری برای دادن اطلاعات شفاف و بی تفسیر به پزشک این است که بیمار خود به تحلیل عوامل ایجاد بیماری و یا علل احتمالی نپردازد. بیمار می تواند همه حوادث و شرایط قبل زا اتلا به بیماری را گزارش دهد اما تحلیل و چند و چون ابتلا به بیماری به متخصصین بسپارد

پنجم - تشخیص. در این مرحله پزشک به کمک بیمار همه اطلاعات داده شده را با یافته ای بالینی، تجربه عملی و دانش تئوریک( آخرین پزوهش های علمی) تلفیق و یک سنتز ایجاد می کند. در این روند تشخیص بیماری توسط پزشک قطعی  و به بیمار منتقل می شود

ششم - درمان. در این مرحله که بی تردید مهمترین مرحله ایت. پزشک تمامی استراتژی های ممکن برای درمان را به بیمار (و در صورت نیازنزدیکترین فرد به او) معرفی می کند. گزینش بهترین استراتژی در همفکری با بیمار انجام می شود. در این جا اگر بیمار با تشخیص داده شد موافق نیست و یا از دادن اطلاعات دقیق خود داری کرده است می بایست قبل از ورود به درمان اطلعات لازم را تکمیل کند. در مان در اصل یک برنامه یا قرارداد بین بیمار و پزشک معالج است که در طی آن این دو با هم همکاری و همراهی می کنند تا پروسه درمان به راحتی و با کمترین مشکل حل شود (برای کسب اطلاعات بیشتر به مبحث سود و زیان های درمان داروئی مراجعه کنید) اتحاد عمل پزشک و بیمار برای پیروزی بر بیملری مهم ترین پیش شششرط بهبودی ماندگار بیمار می باشد