کنگره های پزشکی

دکتر افتخاری در اکثر کنگره های علمی در اروپا و آمریکا عضویت و شرکت دارند.

در طول سال 2013 ایشان در کنگره جهانی ای دی اچ دی در برلین(آلمان)، کنگره جهانی روانپزشکی در آمریکا و کنگره جهانی بیماری های نوروپسیکیاتری در ایتالیا حضور داشتند

آخرین کنگره جهانی روانپزشکی ( ECNP)
از تاریخ 29 اوت تا 1 سپتامبر 2015 در شهر آمستردام در کشور هلند جریان داشت. دکتر افتخاری در این کنگره با انتشار آخرین کار تحیقیقاتی اش به شکل پوستر و آبستراکت در این کنگره حضور فعال داشت. مفقاله دکتر افتخاری در بین 5000 شرکت کننده در میان 10 مقاله برگزیده قرار گرفت و از نتیجه کار تحقیقی او استقبال چشمگیری به عمل آمد.


پژوهش های علمی

دکتر افتخاری در زمینه داروشناسی بالینی تحقیق می کنند. دک افتخاری در زمره 3 پزشکی در سوئد هستند که تست فاز سوم (فاز بالینی) آمپول سپلیون ( پالی پریدون پالمیتات) که از جدیدترین داروها برای معالجه اسکیزوفرنی هستند را انجام دادند. فاز 3 مرحله ای است که دارو پس از عبور از مراحل اولیه بر روی انسان آزمایش می شود تا برای تولید مجوز علمی دریافت کند. این تست کلینیکی از آخرین تجربیات و فعالیت های ایشان است.
در مورد آمپول سیپلیون می توانید در لینک زیر اطلاعات لازم را کسب کنید
    xeplion

فعالیت های بالینی
یک برنامه درمانی موفق به پذیرش مشکل از سوی بیمار، مشارکت او در برنامه ریزی و پیگیری و نیز پیروی او از تجویز ها و توصیه ها می باشد.
دیالوگ انگیزاننده
متدی
 است که دکتر افتخاری برای دادن آگاهی و انگیزه به بیماران ( به ویژه جوانان) در پذیرش بیماری و مشارکت در یک برنامه درمانی استفاده می کند. در این رابطه دکتر افتخاری شیوه های منحصر به فرد خود را با موفقیتی چشمگیر در میدان عمل بالینی به آزمون گذاشته و به اثبات رسانده است. ایشان بر این باورند که بدون دادن اطلاعات کافی در مورد شدت و کمیت بیماری و ایجاد آگاهی در بیمار امکان یک درمان موفق و پایدار بسیار کم است