دکتر مسعود افتخاری

 

 در زمینه های زیر تحقیق می کنند 

١- بیماریهای اسکیزوفرنی 

٢- بحران ها و بیماریهای ناشی از حوادث سخت - پی تی اس دی 

  ٣- داروهای مربوط به بیماری اسکیزوفرنی 

 به زودی سه اثر مهم در این زمینه ها به زبان فارسی منتشر می کنند


پروژهای تحفیفی که هم اکنون ادامه دارند

 

١- مقایسه سر به سر چندین داروی ضد پسیکوز در بیماران سه پلی کلینیک در شمال استکهلم به مدت دوسال. این پروژه با موفقیت ماه ژولای به پایان رسید و کار بررسی آماری وتکنیکی آن آغاز شده است. 

٢- تست کلینیکی (آزمون فاز سوم) آمپول پالی پریدون پالمیتات که هم اکنون در داروخانه ها ی اروپا در دسترس بیماران است.بعد از اولان زاپین این اولین داروئی است که به فاصله چهار هفته یکبار داده می شود   

٣- مطالعه داروی جدید زپلیون به مدت دوسال. در این کار پژوهشی اقرات بالینی - درمانی و نیز عوارض جانبی دارو و میزان تولرانس بیمارانی که دارو را استفاده می کنند بررسی می شود