از پزشکان مبارز کشورمان حمایت کنیم

 

جامعه پزشکی ایران همچون سایر بخش های جامعه با یک استبداد کهنه اندیش و مرتجع مواجه است که نه ازعلم بوئی برده است و نه مشوق نوگرائی و تحقیق و تولید علمی است. دانشگاه ها، بیمارستان ها و سایر مراکز علمی و پژوهشی از نورچشمی هائی انباشته شده است که نه بر اساس صلاحیت و استعداد که بر حسب درجه نزدیکی به ولی فقیه و اربابان قدرت و به ناحق، در لباس پزشک و درمانگر ظاهار می شوند. بخش عمده ای (اگر که نه همه آنها) وظیفه جانبی جاسوسی و کنترل کادر درمانی مبارز و مردمی را به عهده دارند.

در چند دههه گذشته و در سایه ی حضور شوم این حاکمیت دانش ستیز، هزاران پزشک و دانشمند ایران را ترک کرده اند. مهاجرت پزشکان در کنار سایر حوزه های علم و پژوهش، یک فاجعه برای کشوری است که در گیر انواع بیماری های روحی و جسمی است. کشوری که که در آن، تنها در تصادفات ناشی از ترافیک ناهنجار و زیر ساخت های بد، سالانه بالغ بر سی هزار نفر جان می بازند. آمار سرطان های ناشی از آلودگی هوا و غذا و خودکشی ها و قتل و مرگ های دیگر، آماری بی نظیر در کارنامه سیاه این استبداد قرون وسطائی ثبت می کند.

جامعه پزشکی ایران با عبور ازیک پاندمی سخت و جانفرسا و در سایه تلاش های بی نظیر شبانه روزی، رکورد جدیدی در وفاداری علمی و اخلاقی به بیماران خود به جای گذاشته و نقشی تاریخی در درمان مردم، با امکانات ناچیز ایفا نموده اند.

در هفته های اخیر جامعه پزشکی ایران با جنبش آزادی خواهانه و انقلابی مردم همراه و همصدا شده است و گرچه اعتراض همکاران ما در ایران کاملا مدنی و مسالمت آمیز بوده است، با این همه، دستگاه سرکوب و ماشین آدم کشی خامنه ای، با خشونت و سبعیت تمام، با این بخش مهم وحیاتی جامعه، برخورد کرده است. پزشکان زیادی دستگیر، تعدادی کشته و تعداد جشمگیری به شدت مجروح شده اند که از حال هیچکدام از آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

پیوستن پزشکان و کادر درمانی به انقلاب نوین مردم ایران هم مایه ی مباهات و هم موجب بیم و نگرانی است. حضور کادردرمانی از یک سو موجب تقویت وشتاب جنبش و تزریق انرژی و اشتیاق به جوانان انقلابی و پرشور می شود و از سوی دیگر این گروه مهم از جامعه مدنی را (اگر پشتیبانی نشوند)بی دفاع و تنها زیر تیغ استبداد آخوندی قرار می دهد.

اکنون بر جامعه پزشکی ایرانیان در خارج کشوراست که بی درنگ به یاری همکاران خود در داخل ایران بشتابند و با انواع شیوه های ممکن، به افشای جنایات رژیم و دفاع از حقوق مشروع و طبیعی پزشکان و کادر درمانی داخل کشور همت گمارند.

سازماندهی یک اعتراض سراسری از سوی پزشکان ایرانی در سراسر جهان، آغاز خوبی برای پشتیبانی از همکاران ما در داخل کشور خواهد بود.

دکتر مسعود افتخاری - فوق تخصص در اعصاب و روان

E-mail: infom@dreftekhari.com

www.dreftekhari.com

استکهلم – سوئد 17 آبان 1401 – 8 نوامبر 2022