What is MDPV?


MDPV (Methylenedioxypyrovalerone)  ”Apdamm” - vad är det?

MDPV hör till psykoaktiva föreningar som har använts i vissa europeiska länder (Frankrike och Tyskland) som stimulerande medel eller bantningsmedicin.
Användningen började dock minska och de drogs tillbaka från marknaden efter att informationen om risken för missbruk och beroende ökade.

MDPV narkotikaklassades den 1 februari 2010.

Drogen ger stark ångest, dysterhet, olust och en känsla av retlighet. Då den är så stark innebär det att det är vissa svårigheter att dosera. Beroende på detta anses drogen vara mycket farlig.

MDPV stimulerar dopaminupptaget och har en stimulerande, aningen lyckogivande känsla.

De som tar MDPV hör och ser saker som inte finns. Effekterna av MDPV liknar effekterna av amfetamin. Man får bland annat hjärtklappning, förhöjt blodtryck, sömnlöshet, ångest och sammandragning av blodkärl. Effekterna varar några timmar.
Drogens låga pris bidrar troligen till dess spridning.

De negativa erfarenheterna av MDPV verkar framhävas efter att den stimulerande effekten av medlet har slutat verka. Användarna har rapporterat besvärliga symptom som liknar baksmälla och som yttrar sig i form av kraftig huvudvärk. Drogen jämförs med amfetamin, kokain eller ecstasy.

Drogen anses starkt beroendeframkallande och ger ett extremt återdoseringssug som gör det i princip omöjligt att sluta med drogen. Enda sättet är att drogen görs fullkomligt otillgänglig.

Användande av MDPV syns inte i snabbtester av urin, men det kan synas vid speciella undersökningar.
Medlet säljs som forskningskemikalier, men det MDPV som hamnar i gatuhandeln kommer sannolikt från hemliga laboratorier i Europa.

MDPV är ett gulaktigt, vitt pulver som kan användas på många sätt, till exempel genom munnen eller genom att snusa, röka eller injicera det. Medlets effekt är kortvarig, 3–6 timmar, vilket ofta leder till att man tar en ny dos.

Det finns ytterst lite forskningsdata om effekterna av MDPV på människor. Största delen av publicerade undersökningar verkar basera sig på information som finns på diskussionsforumen på internet, där användarna berättar om sina erfarenheter
På grund av MDPV:s korta användningshistoria finns det endast lite information om problem som orsakas av långvarigt bruk.

Har du funderingar eller är orolig för någon i din omgivning använder MDPV eller någon annan drog, kontakta någon av nedan angivna verksamheter som erbjuder vuxna, ungdomar och föräldrar information, råd och stöd i frågor som rör alkohol eller narkotika. Dessa kan även erbjuda öppenvårdsbehandling eller diskutera vilken öppenvårdsbehandling som finns att tillgå i Västerås Stads regi för vuxna och ungdomar med alkohol- och/eller narkotikaproblem.

Du kan även kontakta Landstingets Beroendecentrum i Västmanland. Telefon 021-175931. Telefontid måndag till fredag kl. 8.00 - 16.00 (lunchstängt kl. 12.00 - 13.00).

Källa: Polisen och VLT

MDPV Duration

Insufflated

Total Duration 2.0 - 3.5 hrs
Onset 5 - 20 mins
Coming Up 15 - 30 mins
Plateau 30 - 120 mins
Coming Down 30 - 60 mins

After Effects 2 - 48 hours
Hangover / Day After.